אשכול קדם סוכנות לביטוח בע"מ  (הפרדס 5  - קומה 2 אזור, טל':073-2791355  פקס 073-2726273 דוא"ל: benjamin@kedem-ins.co.il-

אשכול קדם בית הביטוח

073-2791355